Sunday, 6 July 2014

Contoh surat tugas


YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YATPI GODONG
TERAKREDITASI B
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Km 01 Telp (0292) 659 513 Godong – Grobogan
NSS : 32.4.03.15.16.008                 NDS : 42030700009                 NPSN : 20313792


SURAT   TUGAS
Nomor : 800/034/SMK.YP/XI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMK YATPI Godong Kabupaten Grobogan memberi tugas kepada :
                  Nama                     :   Saerozi,ST
                  Jabatan                  :   Guru / Pengurus BKK
                  Unit Kerja             :   SMK YATPI Godong
                  Keperluan              :   Pertemuan rutin triwulan BKK dengan Disnakertrans
Yang dilaksanakan pada :      
                  Hari                       :   Sabtu
                  Tanggal                 :   3 November 2012
                  Waktu                   :   10.00 WIB s.d Selesai
                  Tempat                  :   Gedung Transito Purwodadi
Demikian Surat Tugas ini kami berikan untuk dipergunakan dengan sebaik – baiknya.


                                                                                                    Godong, 3 November  2012
                  Yang diberi tugas                                                      Kepala Sekolah

 Saerozi,ST                                              Maskuri,ST

No comments:

Post a Comment