Friday, 11 July 2014

Materi Ujian Taekwondo


MATERI UJIN TAEKWONDO SABUK APUTIH (GEUP 10)1.      Pukulan (Jireugi)
Juchum seogi momtong jireugi  (kuda-kuda tengah pukulan ke tengah)
 Ap uro Oreun/wen(oen) Ap koobi momtong bandae jireugi (maju kaki kanan/kiri dengan  kuda-kuda panjang diikuti dengan pukulan yang sejajar dengan kaki yang ada di depan)
 Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi momtong baro jireugi (maju kaki kanan/kiri dengan kuda-kuda panjang diikuti dengan pukulan yang  berlawanan dengan kaki yang ada di depan)
Istilah-istilah :
          Oreun (kanan)
          Wen/oen (kiri)
          Bandae (sejajar)
          Baro (berlawanan)
          Dubon jireugi (pukulan 2x)
          Sebon jireugi (pukulan 3x)
          Ap uro (maju)
          Dwi ro (mundur)
          Dwi ro dora (berputar/berbalik arah)
2.      Tangkisan (Makki)
          Arae makki (tangkisan dari atas ke bawah)
          An makki (tangkisan dengan lengan bagian luar dari luar ke dalam)
          Bakkat palmok (tangkisan dari dalam ke luar dengan lengan bagian luar,  kepalan tangan menghadap keluar)
          An palmokk (tangkisan dari dalam keluar dengan lengan bagian dalam, kepalan tangan menghadap ke dalam)
          Eolgol makki (tangkisan dengan lengan bagian luar dari dawah ke atas)
Tangkisan tangan bersamaan dengan  maju dan mundurnya kaki (Ap uro dan Dwi ro)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi arae makki (maju kaki kanan/kiri diikuti dengan tangkisan dari atas ke bawah)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi bakkat palmok momtong bakkat makki (maju kaki kanan/kiri diikuti dengan tangkisan lengan bagian luar dari dalam keluar, kepalan tangan menghadap ke luar)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi eolgol makki(maju kaki kanan/kiri diikuti dengan tangkisan lengan bagian luar dari bawah ke atas)
3.      Tendangan (Chagi)
          Ap chagi (tendangan ke depan)
          Dollyo chagi (tendangan melingkar (posisi badan menghadap agak  ke samping) menendang dengan punggung kaki)
          Deol o chigi (tendangan dari atas ke bawah (cangkul)
4.      Poomse
          Kibon arae makki
5.      Fisik
          Scout jump (10x)
          Push up (10x)
          Sit up (10x)
MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK KUNING (GEUP 9)
1.      Pukulan (jireugi)
          Juchum seogi dubon/sebon momtong jireugi (kuda-kuda tengah pukulan ke tengah 2x/3x)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi momtong bandae jireugi (maju kaki kanan/kiridengan kuda-kuda panjang diikuti dengan pukulan yang sejajar dengan kaki yang ada di depan )
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi momtong baro jireugi (maju kaki kanan/kiri dengan kuda-kuda panjang diikuti dengan pukulan yang berlawanan dengan kaki yang ada di depan)
2.      Tangkisan (makki)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi arae makki (maju kaki kanan/kiri dengan kuda-kuda panjang diikuti dengan tengkisan dari atas ke bawah)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi eolgol makki (maju kaki kanan/kiri dengan kuda-kuda panjang diikuti dengan tangkisan lengan bagian luar dari bawah ke atas)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi bakkat palmok momtong bakkat makki (maju kaki kanan/kiri dengan kuda-kuda panjang diikuti dengan tangkisan lengan bagian luar  dari dalam keluar , kepalan tangan menghadap ke luar)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi bakkat palmok momtong makki (maju kaki kanan/kiri diikuti dengan tangkisan lengan bagian luar dari luar ke dalam)
3.      Tendangan (Chagi)
          Yeop chagi (tendang samping dengan menggunakan pisau kaki)
          Ap miro chagi (tendangan mendorong ke depan)
          Ap hurigi (tendangan mengait ke depan)
4.      Kombinasi tendangan
          Ap chago dollyo chagi
          Dollyo chago deol o chigi
          Deol o chigo dollyo chagi
5.      Poomse
          Kibon momtong bakkat makki
6.      Hanbion jireugi (satu kali serangan dengan pukualan, kemudian  satu kali patahkan) dan sambion kyoruki (semi figh 3x serangan, kemudian serangan balik 3x (memakai tendangan kombinasi) dilakukan secara bergantian)
7.      fisik
          scout jump (15x)
          push up (15x)
          sit up (15x

MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK KUNING STRIP HIJAU (GEUP 8)
1.      Pukulan (jireugi)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi momtong jireugi
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi momtong baro jireugi
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi dubon jireugi
2.      Tangkisan (makki)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi arae makki
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi eolgol makki
-          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi bakkat palmok momtong bakkat makki
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi bakkat palmok momtong makki
3.      Kombinasi gerakan
          Ap uro oreun/wen(oen) ap koobi arae makko momtong baro jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi eolgol makko  mommtong baro jireugi
4.      Tendangan (chagi)
          Yeoup hurigi
          Betta dollyo chagi
          I dan ap chagi
         I dan dollyo chagi
          Dwi chagi
5.      Kombinasi tendangan
          I dan dollyo chago dollyo chagi
          Dollyo chago dwi chagi
          I dan ap chago dollyo chago dwi chagi
6.      Poomse
          Taegeuk il jang
7.      Hanbiyon jireugi dan sambiyon kyoruki
8.      Step 1 dan step 2
9.      Fisik
          Scout jump (18x)
          Push up (18x)
          Sit up (18x)

MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK HIJAU (GEUP 7)
1.      Pukulan (jireugi)
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi momtong jireugi
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap seogi momtong baro jireugi
          Ap uro Oreun/wen(oen) ap koobi dubon jireugi
2.      Tangkisan (makki)
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi arae makki
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi eolgol makki
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi bakkat palmok momtong bakkat makki
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi bakkat palmok momtong makki
3.      Kombinasi gerakan
          Ap uro oerun/wen(oen) ap seogi arae makkoap chago ap koobi eolgol bandae jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi arael makkoap chago momtong bandae jireugi
4.      Tendangan (chagi)
          Yeoup hurigi
          Betta dollyo chagi
          Dwi hurigi
          Nare chagi
          Dwi chagi
5.      Kombinasi tendangan
          I dan dollyo chago bal ba kuo  dollyo chago dollyo chagi
          Dollyo chago dwi hurigi
          Nare chago dwi chagi
6.      Poomse
          Taegeuk 2 jang (ijang)
7.      Hanbiyon jireugi
8.      Semi sparing (kontrol power)
9.      Step 3 dan step 4
10.  Fisik
          Scout jump (18x)
-          Pesh up (18x)
-          Sit up (18x)

 MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK HIJAU STRIP BIRU (GEUP 6)
1.      Pukulan (jireugi)
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi momtong jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi momtong baro jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap koobi dubon jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi eolgol sonnal mok chigi (maju kaki kanan/kiri diikuti sabetan kearah leher dengan pisau tangan)
2.      Tangkisan (makki)
          Ap uro oreun/wen(oen) ap koobi an palmok momtong bakkat makki
          Ap uro oreun/wen(oen) dwi koobi han sonnal momtong bakkat makki(majumkaki kanan/kiri dengan tangkisan satu pisau tangan)
3.      Kombinasi gerakan
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi ap chago arae makko momtong baro jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) ap seogi arae makko ap chago momtong baro jireugi
          Ap uro oreun/wen(oen) dwi kubi han sonnal momtong bakkat makko ap koobi momtong baro jireugi 
4.      Tendangan (chagi)
          Yeop hurigi
          Ap miro chagi
          Dwi hurigi
          Mad bada chagi (tendangan mengcounter, dollyo dengan menggunakan kaki belakng)
          I dan yeop chagi
5.      Kombinasi tendangan
          I dan dollyo chagi betta chagi
          I dan dollyo 1 step maju dwi hurigi
          Step 3 dwi chagi
6.      Poomse
          Taegeuk 3 (samjang)
7.      Hanbiyon jireugi
8.      Semi sparing
9.      Step 3 dan step 4
10.  Fisik
          Scout jump (20)
          Push up (20x)
-          Sit up (20x)

MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK BIRU (GEUP 5)
1.      Pukulan (jireugi)
1.Oreun/Wen(oen)  ap koobi deung jumeok eolgol ap chagi
2.oreun/wen(oen) ap koobi Pyeonsonkeut sewo jireugi
3.Oreun/wen()oen Ap koobi jebipoom Mok Chigi
2.      Tangkisan (makki)
1.oreun/wen(oen) dwi koobi Sonnal godeuro makki
2.oreu/wen(oen) dwi koobi han sonnal momtong bakkat makki
3.      Kombinasi gerakan
1.ap uro oreu/wen(oen) ap koobi jebipoom mok chigo deung jumeok eolgol ap chgi
2.ap uro oreun/wen(oen) ap koobi bakkat palmook momtong makko dubon jireugi
4.      Tendangan (chagi)
1.dolkek chagi
2.twieo ap chagi
3.twieo dwi chagi
4.idan nare
5.i dan yeop chagi
5.      Kombinasi tendangan
1.dolkek chagi bal bakuo dolkek chagi
2.1 step dolkek chago dwi chagi
3.idan ap hurigi dollyo chago dwi chagi
4.i dan nare chago nare chagi
6.      Poomse
1.taegeuk sa jang (4)
7.      Hanbiyon jireugi
8.      Step 4 dan step 5
9.      Kyoruki (pertarungan menggunakan body protector)
10.  Fisik
1.scout jump    : 25x
2.push up         : 25x
3.sit up                        :25x

MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK MERAH   (GEOUP 3)
1.      PUKULAN
Oreun/wen ap koobi sonnal bakkat chigi (kuda2 panjamg sabetan dari dalam keluar ke arah leher)
Oreu/wen ap seogi me jomeok naeryo chigi (kuda2 pendek gerakan sabetan kepalan (palu) dari atas ke bawah)
Bila dilakukan dengan aba2 berputar di lakukan dengan gerakan arae makki
2.      Tangkisan
 Oreun/wen ap koobi hansonnal biteuro makki (tangkisan dengan satu pisau tangan dilakukan dengan cara memutar)
 Oreun/wen ap koobi batngson momtong makki (tangkisan dengan telapak tangan dari luar ke dalam)
Bila dilakukan cara berputar maka disesuai dengan dengan tangkisan
3.      Kombinasi gerakan
  Oreun/wen ap koobi eolgol bakkat makko momtong baro jireugi
 Oreun/wen ap koobi batangson momtong makko momtong baro jireugi
4.      Tendangan
Nopi yeop chagi
 I dan dwi chagi
 I dan balko dwi chagi
Twieo dwi hurigi
5.      Kombinasi tendangan
I dan narae chagi dwi chagi
I dan up hurigo betta chagi mad badda chagi
I dan yeop hurigo dwi chagi
6.      Poomse
 Taegeuk 6
7.      Kyoruki
Menggunakan body protector
8.      Sambiyao matsuki
Semi sparing
9.      Kyopa (pemecahan papan (untuk dewasa minimal 2 cm))


MATERI UJIAN TAEKWONDO SABUK MERAH HITAM I (GEUP 2)

1.      Pukulan
 Juchum seogi yeop jireugi : pukulan dari samping ke arah tengah
Oreun/wen ap seogi eolgol bakkat chigi : gerakan sabetan kepalan tangan dari dalam ke luar
2.      Tangkisan
Oreun/wen dwi koobi sonnal goduero arae makki : tangkiasan dengan dua pisau tangan ke arah bawah
Oreu/wen ap koobi gawi makki : silang kombinasi dari arae makki dan an palmok mootong bakkat makki
Beom seogi bakkat palmok momtong makki : tangkisan dari luar ke dalam dengan kuda-kuda macan
3.      Kombinasi gerakan
Ap uro oreun/wen ap koobi momtong hecho makko an makko ap chago dubon jireugi : tangkisan silang ke luar, tendangan depan dilanjutkan dengan 2x ke tengah
Oreun/wen beom seogi batngson momtong an makko deung jumeok eolgol ap chigi : kuda-kuda macan tangkisan dengan telapak tangan pukulan sabetan ke arah wajah
4.      Tendangan
Nopi yeop chagi
I dan dwi chagi
I dan dwi hurigi
Pyojeok chagi
5.      Kombinasi tendangan
Pyojeok chagi dwi chagi
Pyojeok chagi dwi hurigi
Step 3 narae chago twieo dwi chagi
6.      Poomse (taegeuk 7)
7.      Kyoruki : pertarungan dengan menggunakan body protector
8.      Kyopa : pemecahan papan (untuk dewasa min 2 cm)

Fisik (disesuaikan usia) : scout jump (50 x),push up (50 x),sit up (50 x)


 MATERI UJIAN TAE KWONDO SABUK MERAH STRIP HITAM 2 (GEUP 1)

1.      Pukulan
Dwi koa seugi jecho jireugi : kuda menyilang ke belakng pukulan dengan kedua tangan secara berbarengan
Ap koobi dangkyo teok jireugi : pukulan ke rahang sambil menarik
2.      Tangkisan
Oreun/wen ap koobi  palmook godeuro momtong godeuro makki :  tangkisan dengan dua kepalan tangan dari dalam ke luar ke tengah
Oreun/wen ap koobi palmook goderou arae godeuro makki : tangjisan dengan dua kepalan dari dalam antara arae makki dan an palmook
-          Ap koobi we santeul makki : tangkisan kombinasi antara arae makki dan eolgol bakkat makki
-          Oreun/wen ap koobi etkeuro arae makki : tangkisan ke bawah dengan dua tangan menyilang
3.      Kombinasi gerakan
-          Ap uro oreun/wen ap koobi dubeon gawi makki : tangksan 2x silang kombinasi arae makki dan an palmook  momtong  bakkat makki
-          Oreun/wen dwi koobi  palmook godeuro makko wen ap koobi momtong baro jireugi : tangkisan 2 tangan mengepal dilanjutkan dengan pukulan yang berlawanan ke arah tengah
4.      Tendangan
Dobal dangsang ap chagi
Pyojeuk chagi
I dan dwi hurigi
Gyong yok dwi chagi
5.      Kombinasi tendangan
 Pyojeuk chago dwi chagi
Pyojeuk chago dwi hurigi
Step 3 narae chago twieo dwi chagi
6.      Poomse ( taegeuk 8 )
7.      Hanbion jireugi (ho sin sul)
8.      Kyopa (pemecahan papan (untuk dewasa minimal 2 cm))
9.      Perkelahian dengan cara keroyokan max 3 orang
10.  Fisik (disesuaikan usia)
Scout jump (50 x)
Push up (50 x)
Sit up (50 x)


No comments:

Post a Comment